Challenge your market

"The path to success is to take massive, determined actions."
Tony Robbins

Challenge your market

Stilstaan is achteruitgaan. Ook als bedrijf. Durf jij je huidige positie als werkgever in kaart te brengen en te kijken waar het beter kan? Of je eigen dienstenaanbod onder de loep houden, afzetten tegen trends en op basis van de resultaten een innovatietraject starten?
Dan is Challenge your market iets voor jou.

Kompagnon werkt in de Challenge your market opdrachten volgens een vaste methodologie: we analyseren, we plannen en we implementeren. 

We analyseren
We kijken waar je vandaag als werkgever, leverancier of producent vandaag staat. Wat je al doet, wat je USP's zijn, hoe zich dat verhoudt in de markt,... Kortom, we zoeken naar data en feiten waartegen we het bedrijf afzetten. Dit geeft ons een AS IS situatie die de basis vormt voor verdere acties. We definiëren ook de TO BE. We kijken waar je als bedrijf naartoe wil en wat er dan moet veranderen.

We plannen
Om van je huidige situatie naar de gewenste situatie te geraken, moeten er heel wat acties genomen worden. Doordacht, getimed en gebudgetteerd. Alle acties die nodig zijn, brengen wij in kaart en zetten het om naar een werkbaar plan. Een haalbaar, gebudgetteerd plan met het oog op resultaat. Dat kan gaan over employer branding campagnes uitdenken, persaandacht zoeken, product designers inschakelen om innovaties te ontwikkelen, subsidies voor internationalisering aanvragen,... Het aantal mogelijke acties zijn eindeloos. Een plan helpt het bedrijf efficiënt met tijd en middelen om te gaan voor een maximaal aan resultaat.

We implementeren
Niet zo nutteloos als een plan (dat geld heeft gekost) maar niet  gebruikt wordt. Tijd voor actie dus! Kompagnon helpt je team om de acties in het plan ook uit te voeren. We sturen bij waar nodig en zorgen dat de resultaten gehaald worden. Heb je geen team waar je op kan terugvallen? Geen probleem! Dan zorgen wij met ons team voor de verdere uitrol van het plan. Op ons kan je hoe dan ook rekenen. 


Zin om samen te werken?


Laat het ons weten!
We luisteren aandachtig naar je vragen en komen met een antwoord op maat.