UNIK Products

‘Help me hulpmiddelen voor een breed publiek toegankelijk maken.’

Klantvraag

Een webshop vol originele en esthetische producten die comfort bieden voor iedereen, dat is UNIK. UNIK is gestart als een pop-up shop in het centrum van Mortsel, maar al snel wou oprichtster Yannic Verlinden een online shop. Ze contacteerde Kompagnon voor een heldere go-to-market strategie.

Het antwoord van Kompagnon

We waren onmiddellijk gecharmeerd door het verhaal en beweegredenen voor de opstart van UNIK. Het was een grote uitdaging, want hulpmiddelen voor een breed publiek toegankelijk maken is niet evident. Daarom zijn we gestart met het verder ontwikkelen van het verhaal, zodat de juiste storytelling werd toegepast. We adviseerden Yannic hoe zij het verhaal van UNIK naar de verschillende doelgroepen moest brengen. Het resultaat was dat niet alleen klanten, maar ook nieuwe leveranciers en zelfs de pers de weg vonden naar UNIK.

SEO Description
Kompagnon staat in voor de sociale media, storytelling en communicatie.

Meer info op www.unikproducts.be

Nadat het verhaal van UNIK in de markt werd gezet, boden steeds meer leveranciers hun producten aan. Om de kwaliteit en de waarden van UNIK te bewaken, is het niet mogelijk met iedereen in zee te gaan. De keuze van leverancier en het verhaal achter een product is van enorm belang. Kompagnon ontwikkelde een checklist waaraan leveranciers moeten voldoen om een UNIK-label te krijgen.

Daarnaast hebben we advies gegeven rond de communicatie. Humor zou een belangrijk deel worden van de sfeer die UNIK oproept. Kompagnon hielp met het uittekenen welk soort humor geschikt was voor de doelgroep en deed voorstellen voor concrete acties en uitwerkingen.

SEO Description